Eesti keeles | На русском
 

Partnerid


MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon on tootjavastutuse organisatsioon, kus organisatsiooni tegevuse taga on selle liikmeskonna ehk tootja huvi. ETO liikmetel on Rohelise Punkti märgi kasutusõigus. Tarbijal on seaduse järgi õigus vabaneda pakendijäätmetest, mis pole koormatud pandiga (nt piimapakk või koogikarp), tasuta. Selleks on sisse seatud Rohelise Punkti kogumiskohad, mis kujutavad endast spetsiaalseid pakendikonteinereid elamurajoonides ja kaupluste juures. Ülevaate pakendikonteinerite asukohtadest Tallinnas leiad Prügihundi kodulehelt jaotuse alt Prügi sorteerimine. Taaskasutatavate jäätmete kogumispunktid Tallinnas.                                                                                                        

Lisainfo organisatsiooni kohta:  http://www.eto.ee/

MTÜ Eesti Pakendiringlus

MTÜ Eesti Pakendiringlus tegevuse eesmärgiks on tagada üleriigiline pakendite ja pakendijäätmete kogumine ning pakendijäätmete taaskasutamine vastavalt Pakendiseaduses ette nähtud normidele. Organisatsiooni missiooniks on aidata kaasa Eesti keskkonnaseisundi parandamisele ning rahva keskkonnateadliku käitumise kujundamisele.
Eesti Pakendiringlus kasutab sorteeritud jäätmete kogumiseks silinderkonteinereid. Nende täpse asukoha ja loetelu leiad Prügihundi kodulehelt jaotuse alt Prügi sorteerimine  Taaskasutatavate jäätmete kogumispunktid Tallinnas.
Lisainfo organisatsiooni kohta: http://www.pakendiringlus.ee/

Ragn-Sells AS

Ragn-Sellsi eesmärk on aidata mugavalt vabaneda kõikidest elu- ja äritegevuse käigus tekkivatest jäätmetest keskkonnasäästlikul ja majanduslikult otstarbekaimal viisil. Ettevõte pakub põhjalikult väljatöötatud ning kogu jäätmekäitlust hõlmavat teenindus- ja teenustepaketti, mis põhineb aastakümnetepikkusel kogemusel.

Ragn-Sellsi tegevuses on olulisel kohal jäätmete liigiti kogumise arendamine ning nende taaskasutusmäära suurendamine, mis tagab, et investeering jäätmekäitlusse on tõhus ning tekkivate jäätmete mõju keskkonnale minimaalne. Lisainfo: http://www.ragnsells.ee/

AS Epler&Lorenz

Kooskõlas Tallinna Keskkonnaametiga on AS Epler&Lorenz arendanud välja kogumisvõrgustiku, mis põhineb Tallinna linnas paiknevatel kogumispunktidel, kuhu elanikud saavad ohtlikke jäätmeid ära anda. Lisaks Tallinnale kogutakse ohtlikke jäätmeid kogu Eesti territooriumilt. Selleks on ettevõtetega sõlmitud püsilepingud jäätmete üleandmiseks ja käitlemiseks.

AS Epler&Lorenz eesmärgiks on edendada jäätmete taaskasutamist vähendamaks prügilasse ladestatavate jäätmete hulka ning aidata kaasa ümbritseva elukeskkonna säilimisele. Lisainfo: http://epler-lorenz.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (lühidalt TVO) on Keskkonnaministri poolt 22.01.2009 akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, kes esindab pakendiettevõtjaid nende Pakendiseadusest tulenevate kohustuste täimisel.

TVO missioonikson läbi ettevõtete ja elanikkonna keskkonnateadlikkuse kasvatamise, pakendite kogumise ja taaskasutamise suurendamine ning kogumis- ja taaskasutussüsteemide efektiivsuse tõstmine.

TVO eesmärgiks on oma klientide Pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmine selliselt, et see oleks kasulik mõlemale poolele ja tagaks maksimaalse osa pakendijäätmete tagasikogumise ning taaskasutuse. Lisainfo: http://www.tvo.ee/

 

Jäätmeteemaline perepäev

 

Tallinna veebileht

 

Prügihunt kummid

 

märgis 1