Eesti keeles | На русском
 

Säästva tarbimise kampaania


 prygihunt.png

Prügihundil täitus 15.tegutsemisaasta

Prügihundi säästva tarbimise kampaaniaga, mille sihtrühmaks on 4-9 aastased lapsed, on haaratud kõik Tallinna koolid ja lasteaiad ning kaheksa Harjumaa valda ning linna (Harku, Kiili, Rae, Saue, Saku, Kuusalu, Rae ja Viimsi vald ning Saue linn).

Prügihundi õppetunde rahastati ka käesoleval aastal  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmist. Hea meel on tõdeda, et 2015 – 2017. õppeaastateks on eraldatav toetus varasemast oluliselt suurem, mis võimaldab säästva tarbimise kampaaniaga jõuda rohkemate lasteni. Kui 2015/2016. õppeaastal külastas Prügihunt kõiki Tallinna lasteaedasid, mille raames sai õppetundidest osa ligikaudu 19 000 last, siis 2016/2017. õppeaastal on järg koolide käes.  Prügihundi tundide rikastamiseks ning teadmiste kinnistamiseks on lasteaialastele trükitud 20 000 värviraamatut ning algklassiõpilastele 11 500 töövihikut. Soov on edaspidi kampaaniat läbi viia veelgi suuremas mahus ning kaasata täiendav vanusegrupp.  

Tänu Prügihundi aastast aastasse kasvavale populaarsusele nii Tallinna kui Harjumaa lasteaedades ja koolides, on suurenenud nõudlus Prügihundi esitluste järgi ka avalikel keskkonnaalastel üritustel. Nii võib juba mitmendat aastat järjest kohata Prügihunti tegutsemas Keskkonnasõbraliku Liikumise Kuu raames korraldatud Autovabal päeval ja Kassisaba Kapipuhastuspäeval.

Prügihundi säästva tarbimise vahetuks tulemuseks on ühiskonna keskkonnateadlikkuse kasv, mille kaudu mõjutatakse üldise jäätmetekke vähenemist ja taaskasutuse suurenemist. Laste, noorte ja nende vanemate tõusnud  teadlikkus jäätmete sorteerimise, keskkonnasõbraliku  käitumise ning säästva tarbimise alal parandab otseselt keskkonnaseisundit - rohkem jäätmeid suunatakse lihtsate viiside ja vahenditega taaskasutusse, tarbitakse teadlikumalt. Keskkonnateadlikkuse tõstmine on pikaajaline protsess, millega tuleb järjepidevalt tegeleda ning seetõttu jätkab Tallinna Keskkonnaamet edaspidigi KIKi toetusel säästva tarbimise edendamist.

 

NÄITA ET HOOLID!

SORTEERI OMA IGAPÄEVASEID JÄÄTMEID JA

 ÄRA VII PRÜGI METSA ALLA!

Jäätmeteemaline perepäev

 

Tallinna veebileht

 

Prügihunt kummid

 

märgis 2