Lasteaiatasu


Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks:

1. alates 1. jaanuarist 2016 52,46 eurot ühe lapse kohta kuus

2. alates 1. jaanuarist 2017 57,34 eurot ühe lapse kohta kuus

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2015 käskkiri nr 1.-2/775

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus alates 01. septembrist 2014 on: sõimerühmas 1,46 eurot ja aiarühmas 1,76 eurot.

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.

Lasteaia arved saadetakse osutatud vanematega e-posti aadressile. Lapsevanem on kohustatud maksma lasteaiatasu vastavale arveldusarvele määratud tähtpäevaks.

Viimati muudetud: 07.01.2016