Avaleht › Rohelisem Tallinn

2013. aastast toetab Tallinna linn projekti „Roheline õu“ kaudu korteriühistuid hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seotud kulude katmisel. Projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu. Ühtlasi soovitakse projektiga aidata kaasa Tallinna saamisele Euroopa roheliseks pealinnaks.

2013. aastal oli linna eelarves toetusteks eraldatud 37 880 eurot, millest maksti välja 31 317,03 eurot.

2014. aastal oli linna eelarves toetusteks ettenähtud 37 900 eurot, millest maksti välja 33 622,08  eurot.

2015. aastal oli linna eelarves toetusteks ettenähtud 44 278 eurot, millest maksti välja 34 154,47  eurot.

2016. aastal oli linna eelarves toetusteks ettenähtud 40 000 eurot, millest maksti välja 32 774,61 eurot.

Ka 2017. aastal toetab Tallinn korteriühistuid hoovide heakorrastamise ja haljastamisega seotud kulude katmisel, milleks on linna eelarves ette nähtud 40 000 eurot.

 

Taotlusvoor kestab 6.märtsist - 30.aprillini 2017.

Kavandatav tegevus tuleb ellu viia 10. septembriks 2017.

Maksimaalne toetus: 600 eurot korteriühistu kohta.

Näiteks:

  • kui korteriühistu planeeris taotluses teha haljastustöid summas 3 500 eurot ja maksimaalne toetus korteriühistu kohta on 600 eurot, siis maksimaalse toetuse korral on toetuse määraks 17,14%, kuid 10. septembriks esitas korteriühistu kuluaruande, milles on tõendatud kulutusi summas 850 eurot, siis kinnitatud protsendimäär ei muutu ning väljamakstava toetuse suurus on 17,14% 850-st eurost = 145,69 eurot.

 

Toetuse määr: kuni 60% tegevusele kulutatud summast.

Näiteks:

  • kui korteriühistu planeeris teha haljastustöid summas 1 000 eurot ja hindamiskomisjoni otsuse alusel määrati toetuse määraks 60%, siis eeldatava väljamakstava toetuse summa on 600 eurot, kuid 10. septembriks esitas korteriühistu kuluaruande, milles on tõendatud kulutusi summas 850 eurot, siis kinnitatud protsendimäär ei muutu ning väljamakstava toetuse suurus on 60% 850-st eurost = 510 eurot.

 

Taotleda võib toetust järgmisteks tegevusteks:

  • puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
  • lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
  • muru rajamine ja sambla tõrje;
  • puude raie ja hoolduslõikus;
  • eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

 

Labidate, rehade, ämbrite jmt ostuks korteriühistu tarbeks toetust ei anta.

 

Roheline õu (bänner)