Родительские собрания

11779_1
06.09.2016

График родительских собраний групп

Уважаемые родители!

 

Ждем вас на родительские собрания групп:

Romaski                   30.08.2016 17:00
Lepatriinu                 6.09.2016 16:30
Kelluke                      6.09.2016 16:30
Solnõsko                   6.09.2016 17:00
Ogonjok                    6.09.2016 17:30
Täheke                      7.09.2016 17:00
Rodnitsok                 12.09.2016 17:00
Raduga                    13.09.2016 17:00
Podsolnuski              14.09.2016 17:00
Ptsjolki                     14.09.2016 17:00
Sipsik                       15.09.2016 17:00