Taime Lasteaias aiarühmades tähistati isadepäeva!

Kelluke
17.11.2017

Koos isadega tantsiti laulu- ja ringmänge. Koos tegutsemine oli lastele vahva ja pakkus lõbu ka isadele. Tänusõnad kõigile tublidele osalejatele!