TERVIS:
- on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund
- pole lihtsalt bioloogiline vorm, vaid keerukate sotsiaalsete ja bioloogiliste tegurite tulemus
- on positiivne kontseptsioon, mis rõhutab inimese füüsilisi, vaimsed ja sotsiaalseid ressursse tema igapäevaelus
- on elukvaliteedi indikaator, mis näitab võimelisust keskkonnas optimaalselt tegutseda ja selle muutustega toime tulla. 

TERVISEDENDUS on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamise ja tervist toetava keskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus. WHO defineerib tervisedendust kui protsessi, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ja sellega parandada oma tervist. 

2014. aasta tervisedendaja on Mai Maser ja tervisesõber
 Merike Martinson

Tallinn võeti 28.mail 2013 vastu rahvusvahelise Safe Community võrgustiku liikmeks. 
Loe edasi 
Konverentsi ettekanded

TALLINNA TERVISEKOALITSIOON
koosseis
põhimäärus

TALLINNA TERVISENÕUKOGU
koosseis
põhimäärus