ABC kool


Eesmärk: aidata kaasa lapse üldisele arengule kujundades eeldusi õppetegevuseks.

Ülsanded:

· Laste tunnetuslike psühholoogiliste protsesside (tähelepanu, mälu, taju, mõtlemine, kujutlus) arendamine.

· Suulise kõne arendamine.      

·  Ettevalmistav kirjaoskuse omandamine foneetilise taju ja kuulmise kaudu. 

·  Elementaarsete aritmeetiliste ja geomeetriliste kujundite õppimine.               

·  Käte peenmotoorika arendamine.

·  Laste sotsialiseerumine ja nende psühholoogiline ettevalmistus õppetööks koolis.

 

OSALEJAD: 4-6a.

 

ÕPPETASU:  30 eurot kuus

 

TUNNID TOIMUVAD:   


NELJPÄEV  16:45-19:45 (Eesti keeles)

NELJPÄEV  16:45-19:45 (Vene keeles)


REEDE      10.00-12.15 - 4 rühm 

REEDE      16:45-19:45 - 2 rühm


LAUPÄEV   10.00-12.15 - 3 rühm

 

KLASSIRUUM: 

ÕPETAJA: K. Lensen, S. Ptsjolkin

Viimati muudetud: 30.08.2017