Ettevõtlike tööotsijate klubid linnaosades

Klubi eesmärgiks on tööotsijate ettevalmistamine edukaks tööotsinguprotsessiks. Koolituse käigus selgitatakse  tööotsijatele tööandjate ootusi ning tööotsijatele esitatavaid nõudmisi läbi praktiliste harjutuste ja infovahetuse. 

Ettevõtliike tööotsijate klubi toimub linnaosades kaks korda kuus kahes jaos: veebruarist juunini (7 korda) ja septembrist detsembrini (7 korda).

Kajastatavateks teemadeks on:

  1. Isiklikud ressursid (ootuste kaardistamine, tulevikuplaanid, isikuomadused, eesmärgid, eneseanalüüs, unistuste töökoht).
  2. Tööotsimisvõimalused (suhtlemine töötukassaga, võimalused). Tööotsimise oskuste arendamine (tööotsinguprotsessi ja tööturu tundmaõppimine, takistuste iseärasused).
  3. CV koostamine (praktilised näited ja analüüs), e-maili teel koostatud CV-de  kirjalikud korrektuurid.
  4. Tööintervjuude iseärasused ja oskuslik esitlus (praktilised nõuanded, harjutamine). Praktilised nõuanded ja harjutused tööintervjuul isikliku mõjukuse suurendamiseks (tagasiside käitumismustritele ja kehakeele).
  5. Käitumine uuel töökohal (praktilised harjutused ja tagasiside), videotreening.
  6. Majandamiseoskuste arendamine (töötukassa meetmete kasutamine, toimetulek võlgadega ja suhtlemine pangaga- õigused ja kohustused, edasiõppimisvõimalused- täiendõpe või uue ameti õppimise võimalused).
  7. Koolituse kokkuvõte. Tulevikuplaanide ülevaatamine, ootuste lisamine. Loo endale ise töökoht (ettevõtlusega alustamine, toetusvõimalused).

Uueks teemaks sel hooajal on karjääriplaani koostamine. Mis on karjääriplaan ja kuidas teostada oma karjääriplaani?

Ettevõtlike tööotsijate klubide algusajad 2013 sügishooajal:

Lasnamäe (vene k):  Linnaosavalitsuse I korruse saalis (Pallasti 54), 24. septembril kell 10.00, info: Julia Timerbulatova, tel 645 7721, Julia.Timerbulatova@tallinnlv.ee

Kristiine (eesti k): Kristiine Sotsiaalkeskuseses (Sõpruse pst 5), 8. oktoobril kell 13.00, info: Sigrid Jõhve, tel 651 2703, Sigrid.Johve@kristiinesm.ee

Osalemine on tasuta.

Osalemiseks palume täita ankeet ja edastada kontaktisikule.

Kui sinu linnaosas tööotsijate klubi sel hooajal ei korraldata, võta ühendust Lasnamäe või Kristiine tööotsijate klubi korraldajaga ja anna oma osalemissoovist talle teada.

Ettevõtlike tööotsijate klubi tegevuste kajastused meedias:

Tööklubi aitab tööd otsivatel inimestel end leida/ ETV Terevisioon 20.11.2012 http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=5606

Laulu- ja lustiselts "Saab ikka"/ ETV Terevisioon 20.11.2012 http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=5600 

 

 

Viimati muudetud: 19.08.2013