AvalehtTuule LasteaedLapsevanemaleÕppetöö info › Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid


2016-2017 õppeaasta õppekasvatustöö teema on keskkonnakasvatus.

Keskkonnakasvatus on eluviisi­õpetus, mille käigus kujundatakse väärtushinnanguid, mis on kasulikud inimesele enesele, kogu meid ümbritsevale keskkonnale ja ühiskonnale.  Keskkonnakasvatus peab baseeruma mõistmisel, et kogu maailm on üks tervik, ning, et iga tegu, sealhulgas iga üksiku inimese tegevus annab soovitud või mittesoovitud tulemusi.

Selle õppeaasta õppekasvatustöö eemärgiks ja tulemuseks on, et laps

 • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
 • märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
 • hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
 • liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;
 • väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult;
 • väärtustab  keskkonnasäästlikku tarbimist;
 • väärtustab  eesti keele ja kultuuritraditsioone.

 

Eesmärkide saavutamiseks pedagoogid

 • kasutavad uuenenud õpimeetodeid - õuesõpe, külastusõpe, loovusõpe, algatusõpe, avastusõpe, oskuste õpe,  vaikuseminutid, lastega filosofeerimine, laste huvidest lähtuv õpe;
 • viivad igapäevaselt läbi loodusvaatlusi, õuesõpet, õppekäike, planeerides seda nädalategevuskavades;
 • pööravad tähelepanu ja toetavad laste tähelepanu, taju , mälu ja mõtlemise arengut;
 • toetavad lastekirjanduse abil laste rikka ja mitmekesise eesti keele arengut.
 • kaasavad lapsevanemaid keskkonnateemalistesse ühisüritustesse( perematkad, spordiüritused, jt)

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 21.09.2016