AvalehtTuule LasteaedLasteaiast › Teenuste hinnad

Teenuste hinnad


Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks. Vanema poolt kaetava osa maksumuseks alates 1. jaanuar 2017 on 57,34 eurotVanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus on (kolm toidukorda)

  • sõimerühmas 1,40 eurot
  • aiarühmas 1,60 eurot

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.

 

Paremaks teenindamiseks saad linna esitatavaid arveid maksta ning teavitusi tellida iseteenindusportaalishttps://iseteenindus.tallinn.ee/. Keskkonda sisenemiseks on kodanikul vaja mobiil ID,  ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta. 

 

Soodustustest Tallinna munitsipaallasteaedades loe SIIT

Avaldused soodustuste taotlemiseks: osaline vabastus lasteaia kohatasust,  toitlustamise soodustus

 

Ruumide rent

Lasteaed rendib ruume laste huvitegevuse läbiviimiseks järgmistele asutustele: 

1. MTÜ Lõvisüda 

2. MTÜ Haritlane Huvikool 

3. OÜ Kolm Põrsakest

4. Midrimaa OÜ

 

Ruumide tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga. Ruumide  rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel rendileping.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 22.02.2017