1. klassi vastuvõtt

Esimesse klassi astumine

Kõigile    rahvastikuregistri andmetel Tallinnas    elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes    munitsipaalkoolis.   

    Koolikohustuslik on laps, kes saab 1.    oktoobriks 7-aastaseks.  

    Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli    arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust    koolile ja ühe pere laste õppimist samas    koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.  

    Vaata kaardilt elukohale lähemaid koole (ava kaart ja    sisesta oma rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress).  

    Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti,    arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse    kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on    varasem.  

       

Taotluse    esitamine  

    Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab    esitada 1. - 15. märtsini 2017.  

    Taotluse esitamine on vajalik eelkõige    perele, kuna see annab olulist    teavet õppekeele    valikust ja õdede-vendade õppimisest    samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada    soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.  

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist    2017:   

Olulised    tähtajad kooli astumisel   

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse      esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna      Haridusametisse.
  • Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna      Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli      kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli      kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil      (kui taotlus on esitatud paberil).
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb      lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või      mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Alates 11. juunist saavad kõik      soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.    

       

Kandideerimine    mitteelukohajärgsetesse koolidesse  

    Kõik Tallinna lapsed saavad    kandideerida mitteelukohajärgsetesse    koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra    kohaselt.  

    Esimeste klasside komplekteerimine nendes    koolides toimub ajavahemikul jaanuar    - veebruar 2017. Täpsem info on koolide    kodulehetedel.  

    Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:  

    Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks    mitteelukohajärgne klass  

Tallinna ja Harju    maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda    õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja    koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna    Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi    Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.  

       

6-aastaselt kooli    astuvad lapsed:  

    6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna,    tuleb sellest kindlast teavitada Tallinna Haridusametit    enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab    6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade    kohtade olemasolul peale 23. juunit.   

Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse    koolitulekust  

    Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab    haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli    määramise taotluse, lisades    taotlusele lasteaia    hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna    nõustamiskomisjoni soovituse lapse    koolivalmiduse kohta.     

       

Teavituskohustus    koolikoha määramisest loobumisel  

    Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna    elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses    klassis, tuleb lapsevanemal sellest    kindlasti teavitada Tallinna    Haridusametit.  

    Seda saab teha allolevate kontaktide või    vastava vormi kaudu.
  

Õigusaktid ja lisainfo  

    Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna    Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr    132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja    kord" (määruse muutmine    18.11.2016) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9    ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli    vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg    5.   

   

Teabeleht korduma kippuvate küsimustega  

       

       

    Lisateave:  

Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna    juhtivspetsialist     Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee  

Piret Rõõmussaar,    hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist     Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee  

Natalja Lapikova,    hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist     Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee  

Urmas Sadam, hariduskorralduse osakonna    vanemspetsialist      Tel 6404980, urmas.sadam@tallinnlv.ee   

Milena Pogodajeva, hariduskorralduse osakonna    peaspetsialist (erikoolid)

Viimati muudetud: 11.01.2017