Toidukulu


Lapse toidukulu
Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem.
Meie lasteaias päevamaksumus on: alates 1. jaanuar 2015

  • Sõimerühm 1,70 €
  • Aiarühm 1,95 €

Lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor.

Alus: Tallinna Lasteaed Vikerkaar Hoolekogu koosoleku protokoll 04.12.1014

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 07.01.2015
Uudiskiri
Hariduse koduleht
Kiusamisest vabaks - kool ja lasteaed
Perekeskus Sina ja Mina
Iseteeninduse bänner lasteaedadele