AvalehtVindi lasteaedLasteaiastTeenused › Osalus-...

Teenused ja hinnad


Lasteaia tasu koosneb kahest osast: kohatasu ja toidupäeva maksumus

KOHATASU

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Kohatasu 2017. aastal on 57,34 .  

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaalasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei makta vaid selle perioodi eest kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

TOOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Toiduraha arvestatakse kohalkäidud päevade järgi:

 I vanuserühm (1,5 - 3 a) 1,85€

II vanuserühm (3 - 6 a) 2,02€

III vanuserühm (6 - 7 a) 2,07€


Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu. 

Lapsevanemate paremaks teenindamiseks on Tallinna linn muutunud arvete eest tasumise kodanikele senisest lihtsamaks. Aadressil

https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitus. Keskkonda sisenemiseks on kodanikul vaja ID kaarti või ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta.

Viimati muudetud: 08.05.2017