AvalehtVindi lasteaedMetoodikakeskus › Tegevuskava

2017 aasta tegevuskava


Läbiviimise aeg

Üritus

Jaanuar-veebruar

Tegevuste planeerimine. Metoodikakeskuse ettevalmistamine avamiseks. Õppematerjalide soetamine.

03. märts
17. märts

Muusika ja liikumine keeleõppe toetajana lasteaias – koolitus muusika-ja liikumisõpetajatele.
Metoodikakeskuse avamine.

05. aprill
17. aprill

Ümarlaud keeleõppe teemadel.
Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala tudengite visiit.

mai

Koolitus õpetajatele “Keelekümblusrühma lapse keelelise arengu toetamine ja hindamine“ õppematerjalide ja lauamängude tutvustus.

juuni - august

Metoodikakeskuse raamatukogu täiendamine  ja õppematerjalide soetamine. Koolituste ettevalmistamine sh kontaktide loomine ja kokkulepete sõlmimine koostööpartneritega.

september

Õppereis lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajatele.

oktoober

Eesti Lastekirjanduse Keskuse külastus.

november

Sügiskoolis osalemine.

detsember

Kokkuvõte toimunud tegevustest ja aruande esitamine.

Viimati muudetud: 21.04.2017