AvalehtVindi lasteaedMetoodikakeskus › Tegevuskava

2017 aasta tegevuskava


Läbiviimise aeg

Üritus

Jaanuar-veebruar

Tegevuste planeerimine. Metoodikakeskuse ettevalmistamine avamiseks. Õppematerjalide soetamine.

03. märts
17. märts

Muusika ja liikumine keeleõppe toetajana lasteaias – koolitus muusika-ja liikumisõpetajatele.
Metoodikakeskuse avamine.

05. aprill
17. aprill

Ümarlaud keeleõppe teemadel.
Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala tudengite visiit.

16.mai

Koolitus õpetajatele “Keelekümblusrühma lapse keelelise arengu toetamine ja hindamine“ õppematerjalide ja lauamängude tutvustus.

juuni - august

Metoodikakeskuse raamatukogu täiendamine  ja õppematerjalide soetamine. Koolituste ettevalmistamine sh kontaktide loomine ja kokkulepete sõlmimine koostööpartneritega.

19.september

Seminar õppekomplekti "Lauldes on õppimine tore" tutvustamiseks.

27. september

Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala tudengite visiit lasteaeda ja keskusega tutvumine.

28.november

Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala tudengite visiit lasteaeda ja keskusega tutvumine.

07. detsember

11. detsember

Arenguvestlus lasteaias kui koostöö lapsevanemaga
Lektor Svetlana Luneva-Ossipova

Õppekäik Sagadi looduskooli ja metsamuuseumisse
Kokkuvõte toimunud tegevustest ja aruande esitamine.

Viimati muudetud: 18.12.2017