2008 - 2011 avaldatudud riigihangete kutsed

Tallinna Ruumiandmete registri hooldus

Tallinna Planeeringute registri arendustöö ja migratsioon

Maainfosüsteemi maamaksuvabastuste süsteem

Tallinna planeeringute registri majutusteenuse tellimine

Tallinna Ruumiandmete Registri majutus- ja hooldusteenuse tellimine

Maakasutuste automaatse moodustamise II etapp

Pikaliiva asumi kaardiandmete uuendamine

Tallinna vanalinna 3D-rakenduse 360º fotode tegemine

Tallinna vanalinna 3D-rakenduse teemainfo andmete ning audio- ja videomaterjali kogumine

Geodeetiliste mõõdistuste kontrolleri tellimine

EL programmi INTERREG IVB projekti EcoRegion tegevustes osalemine

Tallinna kõrgusvõrgu tasandamine

Narva mnt - Mäe tn ristmiku piirkonna detailplaneeringu algatamise eskiisi ettepaneku koostamine

Lavamaa tn 60, 62, 64, 66 ja 68 kinnistute detailplaneeringu koostamine

Rumbi tn, Logi tn, Sadama tn ja Linnahalli hajumisväljaku kinnistu Sadama tänava lõigu detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamine 

Tallinna Planeeringute Registri täiendavate arendustööde tellimine 2008/2

Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosade aluskaardi uuendamine

Tallinna 2. järgu geodeetilise võrgu tasandamine 

Detailplaneeringute tärk- ja ruumiandmete sisestamine Tallinna planeeringute registrisse

Tallinna kõrgussüsteemi ajakohastamine

Balti jaama, Kopli tn, Suurtüki tn ja Rannamäe tee vahelise ala detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamine 

Tallinna reeperikambrite kõrgusvõrgu mõõtmise nõuetega vastavusse viimine

Andmemudeli analüüs

Endla tn laiendus Mustamäe tee ja Mooni tn vahelisel lõigul detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamine

Väike-Rannavärav 6 maa-aluse parkla eskiislahenduse koostamine 

Liiklusvoogude prognoos ja ristmike lahendusettepanekud Tartu mnt - Peterburi tee - Majaka tn sihi ja raudtee vahelisel alal

Trassivariantide uuring Mustakivi tee pikendamiseks Narva maanteelt Kose teeni

Tallinna Lasnamäe linnaosa peamiste perspektiivsete tehnovõrkude skeemi koostamine

Aastatel 1998-2001 rajatud põhivõrgu piirkonna ja aastatel 2005-2007 rajatud piirkonna ühendamiseks vajalike tööde teostamine

Reeperikambrite mõõtmiseks ettevalmistavate tööde teostamine

Detailplaneeringu dokumentide, tärk- ja ruumiandmete sisestamine Tallinna Planeeringute registrisse

Tallinna Planeeringute Registri täiendavate arendustööde tellimine

Tallinna maaregistri, maamaksu registri ja linnamaa registri pidamiseks kasutatava maainfosüsteemi arendamine
arhiivisäilikute digitaliseerimine

Geodeetiliste mõõdistuste kontrolleri tellimine

Lihtmenetlusega riigihange "Tallinna 3D reaalsus-, andme- ja esitlusmudelite loomine"

Viimati muudetud: 08.11.2018