1. Klass

  • Isikut tõendava dokumendi, lapse sünnitunnistuse, kui on lapse passi või ID koopia (копии личного документа, свидетельства о рождении ребенка и если есть ID или паспорта ребенка) 
  • Tervisekaart (карта здоровья)
  • Lapse individuaalsuse kaart (LIK) (lasteaiast) (карта индивидуального развития ребенка-при поступлении из садика)

Avaldus 

Viimati muudetud: 25.06.2020