Kooli eesmärgid 2021/2022. õppeaastal

  1. Iga õpilase individuaalse arengu suunamine ja valikuterikka õppe võimaldamine.
  2. Tugispetsialistide ja õpetajate koostöö võimestamine HEV õpilaste toetamisel.
  3. IKT-alaste õppetöö parimate praktikate jagamine.
  4. Uudsed digilahendused õppetöös ning tehnoloogilise kirjaoskuse arendamine toetamaks nii õppijat kui ka õpetajat.
  5. Tugisüsteemi korraldamine distantsõppe lünkade parendamiseks
  6. Tegevusplaani koostamine Tallinna Haridusameti poolt välja kuulutatud „Liikumise, tervise ja koolispordi teema aasta „ läbiviimiseks.
  7. Õpikeskkonna parendamine
Viimati muudetud: 23.09.2021