Koolilõuna hind

MÄRTSIS

(01.03-31.03.21) 23 päeva eest 30,82 €

NB! Lõuna vahetund 13,45; koolilõuna maksumus 1,34 eurot päevas (TLV määrus 01.09.2014 nr 61) toiduraha ülekandmise viimane päev on 23. veebruar 2021.

Saaja: Koolitoitlustuse OÜ A/a EE672200221023029070

Selgitus: Õpilase nimi ja klass; kuu või kuupäevad

Viitenumber: 10113

Summa 30,82 €

TÄHELEPANU! Õpilase pikema puudumise korral on võimalik ta tasuliste sööjate nimekirjast maha võtta. Mahaarvestus hakkab lugema alates kolmandast (3-ndast) päevast pärast lapsevanema suulist või kirjalikku teadet juhiabile Juanita Lambotile meili teel j.lambot@rmtp.tln.edu.ee või telefonil 56158969 (kell 10,30 - 19,30). Antud summa jääb ettemaksuks järgmisesse kuusse.

Viimati muudetud: 26.02.2021