Koolilõuna hind veebruaris

KOOLILÕUNA HIND MÄRTSIS (02.03-11.03.20 ja 13.03-31.03.20) 21 päeva eest 28,14 €

NB! Neljapäeval 12. märtsil 2020 toimub koolis spordipäev.

NB! Lõuna vahetund 13,45; koolilõuna maksumus 1,34 eurot päevas (TLV määrus 01.09.2014 nr 61)

toiduraha ülekandmise viimane päev on  25. veebruar 2020.

Saaja: Koolitoitlustuse OÜ  A/a EE672200221023029070

Selgitus: Õpilase nimi ja klass; kuu või kuupäevad

Viitenumber10113

Summa 28,14 €

TÄHELEPANU! Õpilase pikema puudumise korral on võimalik ta tasuliste sööjate nimekirjast maha võtta. Mahaarvestus hakkab lugema alates kolmandast (3-ndast) päevast pärast lapsevanema suulist või kirjalikku teadet juhiabile Juanita Lambotile meili teel j.lambot@rmtp.tln.edu.ee või telefonil 56158969 (kell 10,30 – 19,30). Antud summa jääb ettemaksuks järgmisesse kuusse.

Viimati muudetud: 06.03.2020