Söögivahetunnid

Kinnitatud Tallinna 53. Keskkooli direktori käskkirjaga nr 137 03.09.2018 

Söökla:

7:40 – 8:00 Hommikupuder

9:45 – 10:00 1-3 klassid

10:45 – 11:00 4-6 klassid

11:45 – 12:00 7-9 klassid

12:45 – 13:00 Gümnaasium

13:45 – 14:00 Lõuna

Kohvik:

8:45 – 11:00

11:30 – 15:00

Viimati muudetud: 07.02.2020