Söögivahetunnid

Kinnitatud Tallinna 53. Keskkooli direktori käskkirjaga nr 137 01.09.2020 

Söökla:

Koolieine on tasuta, koolilõuna on tasuline

7:40 – 8:00 Hommikupuder - tasuta

9:00 –  9:15 .- 1 .klassid +2a

09:30 – 09:45  3.klassid+2b

9:45-10:00 - 4.klassid, 1d, 3d ja 4d

10:00- 10:30- koristamine ja desinfitseerimine

10:30-10:45 5. klassid ja väikeklassid

10:45- 11:00 - 6. klassid

11:00 – 11:15 7. klassid

11.15- 11:30 8. klassid

 11:30 -11:45  koristamine ja desinfitseerimine

11.45-12:00 10. klassid

  12:00- 12.15 11. klassid 

12:15-12:30 9.klassid

12.30- 12.45 12.klassid

12:45-13:00 koristamine

13.45 -Koolilõuna - tasuline

Kohvik:

Avatud vahetundide ajal. Teisel ajal saavad osta ainult sööklas söövad õpilased

Viimati muudetud: 25.01.2021