Tasemetööde toimumisajad

Tasemetööd I kooliastme (1.–3. klassi) kohta:

  • klassi õpilastele matemaatika;
  • klassi Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel;
  • klassi vene õppekeelega kooli õpilastele vene keel;
  • klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööd II kooliastme (4.–6. klassi) kohta:

  • klassi õpilastele eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö;
  • klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;
  • klassi vene õppekeelega koolide õpilastele vene keele e-tasemetöö;
  • klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

E-tasemetööd

Viimati muudetud: 12.12.2019