Abilinnapea Betina Beškina

Betina BeskinaCV

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199
Tuba: 417
Töötelefon: 640 4123
E-post: betina.beskina@tallinnlv.ee

Abide ja nõunike kontaktid

                           


 
Töövaldkond

Abilinnapea Betina Beškina koordineerib Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Tallinna Perekonnaseisuameti tegevusvaldkondi ning tegeleb selle asutuse valitsemisalasse kuuluvate küsimustega.

Asendamine

Betina Beškinat asendab Vadim Belobrovtsev, viimase äraolekul Aivar Riisalu.
Kinnitatud linnapea käskkirjaga 03.02.2021 nr T-4-1/21/6.

Vaata ka

Viimati muudetud: 18.03.2021