Abilinnapea Eha Võrk

Eha VõrkCV

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199
Tuba: 516
Töötelefon: 640 4112
E-post: eha.vork@tallinnlv.ee

Abide ja nõunike kontaktid 

Töövaldkond

Koordineerib Tallinna Linnavaraameti tegevusvaldkondi ja korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Asendamine

Eha Võrku asendab Aivar Riisalu, viimase äraolekul Kalle Klandorf.
Kinnitatud linnapea käskkirjaga 03.02.2021 nr T-4-1/21/6.

Vaata ka

Viimati muudetud: 18.03.2021