Abilinnapea Kalle Klandorf

Kalle KlandorfCV

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199
Tuba: 603
Töötelefon: 640 4114
E-post: kalle.klandorf@tallinnlv.ee

Abide ja nõunike kontaktid
 
Töövaldkond

Abilinnapea Kalle Klandorf koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondi ja tegeleb nende asutuste valitsemisalasse kuuluvate küsimustega.

Ühtlasi täidab Kalle Klandorf järgmisi ülesandeid: koostöö jõustruktuuridega (Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet), Tallinna linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine, süüteoennetuse korraldamine, suhtlus Harjumaa Omavalitsuste Liiduga.

Asendamine

Kalle Klandorfi asendab Andrei Novikov, viimase äraolekul Eha Võrk.
Kinnitatud linnapea käskkirjaga 03.02.2021 nr T-4-1/21/6.

Vaata ka

Viimati muudetud: 18.03.2021