Abilinnapea Vadim Belobrovtsev

Vadim BelobrovtsevCV

Töökoha aadress: Vabaduse väljak 7, 15199
Tuba: 419
Töötelefon: 6404104
E-post:
vadim.belobrovtsev@tallinnlv.ee

Abide ja nõunike kontaktid

Töövaldkond

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev koordineerib Tallinna Haridusameti ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi;

Samuti tegeleb Vadim Belobrovtsev rahvussuhete ja integratsioonipoliitiliste küsimustega ning täidab kaasamise ja koostöö arendamisega tulenevaid kohustusi.

Asendamine

Vadim Belobrovtsevit asendab Betina Beškina, viimase äraolekul Andrei Novikov.
Kinnitatud linnapea käskkirjaga 03.02.2021 nr T-4-1/21/6.

Vaata ka

Viimati muudetud: 18.03.2021