Ametiasutused ja hallatavad asutused

Allpool on toodud Tallinna linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste nimekiri seisuga 01.01.2021.

Hallatavate asutuste kontaktandmed leiad telefoniraamatust (hallatavad asutused on leitavad iga ametiasutuse alt) või Äriregistrist.

Viimati muudetud: 02.01.2021