Ametiasutused ja hallatavad asutused

Allpool on toodud Tallinna linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste nimekiri seisuga 13.11.2019.

Hallatavate asutuste kontaktandmed leiad telefoniraamatust (hallatavad asutused on leitavad iga ametiasutuse alt) või Äriregistrist.

Ametiasutuste ja hallatavate asutuste nimekiri on järgmine:

Viimati muudetud: 14.11.2019