Arhiiviteatise riigilõiv

Vastavalt Riigilõivuseadusele tuleb arhiiviteatise, arhivaali väljavõtte või ärakirja väljastamise eest tasuda riigilõivu 15 eurot. Vt. Riigilõivuseadus, § 346. Arhiiviteatise väljastamine.https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001

 

Saaja: Tallinna Linnakantselei

Konto nr: EE31101022061053015 (SEB-pangas)

Viitenr: 5259050050050327

Arhiiviteatise riigilõivu maksevorm.

Viimati muudetud: 05.08.2016