Avalike teenuste kasutamine

Informatsioon 2018.aasta kohta

Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste

e-kanali kasutamine teenuste tarbimisel (lisaks 100% e-teenustele)

Enim tarbitud teenused 2016 - 2018

Andmekogud ja teenused

Eelanalüüsi ja arendusprojektid

Informatsioon 2017.aasta kohta

Enim tarbitud teenused 2015 - 2017

Infoteenused

Load ja kooskõlastused

Registreeringud

Toetused

Tallinna avalike teenuste andmekogu ja VV määrus teenuste korraldamiseks

Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste

Tasuliste teenuste hindade kehtestamine 2017.aasta I poolaastal

Informatsioon 2016.aasta kohta

Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste

Ametite teenuskaartide külastatavus

E-kanali kasutamine teenuste tarbimisel

Enim tarbitud teenused 2014 - 2016

Hindade kehtestamine II poolaasta 2016

Tasuliste teenuste müügimahud

Informatsioon 2016.aasta I poolaasta kohta

Teenust arv, tüüp ja e-valmiduse aste

Teenuskaartide külastatavus

Hindade kehtestamine

Tasuliste teenuste müük

Informatsioon 2015.aasta kohta

Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste

E-kanali kasutamine teenuse tarbimisel

Enim tarbitud teenused 2013 - 2015

Ametite teenuskaartide külastatavus

Lubade taotlemine

Registreeringute tegemine

Spordi- ja kultuuriasutused

Haridusteenused

Põhiteenused

Infoteenused

Toetused

Nõustamine, kaebused, vaided

Hindade kehtestamine 2012 - 2015

Hindade kehtestamine II poolaasta 2015

Tasuliste teenuste müügimahtude võrdlus

Informatsioon 2015.aasta I poolaasta kohta

Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste

Teenuskaartide külastatavus

Linnaasutuste hinnad 2015.aasta I poolaastal

Informatsioon 2014.aasta kohta:

Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste

Teenuskaartide külastatavus:

Ametite teenuskaartide külastatavus

Teenuskaartide külastatavus erikeelsete kasutajate poolt

Teenuste tarbimine:

Enim tarbitud teenused

E-kanali kasutamine teenuste tarbimisel

Infoteenuste tarbimine

Registreeringud

Load ja kooskõlastused

Lasteaedades ja lastehoius käivad lapsed

Õpilaste arv koolides ja osalemine huvitegevuses

Mittetulundustegevus

Tasuliste teenuste tarbimine

Hindade kehtestamine 2014.aasta II poolaastal

Informatsioon 2014. aasta I poolaasta kohta:

 Teenuste arv, tüüp ja e-valmiduse aste

Külastatavus valdkonniti

Valdkondade arhiiv ja avalik kord teenuskaartide  külastatavus

Valdkondade ettevõtlus, kaubandus (tarbijakaitse), reklaam, turism teenuskaartide külastatavus

Valdkondade haridus, noorsootöö, sport, kultuur ja muinsuskaitse teenuskaartide külastatavus

Valdkondade heakord ja haljastus, keskkonnakaitse, teed ja tänavad, transport ning tehnovõrgud teenuskaartide külastatavus

Valdkondade linnajuhtimine, linnamajandus ja linnaplaneerimine teenuskaartide külastatavus

Valdkondade perekond ja rahvastik, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid teenuskaartide külastatavus

Tasulised teenused

Linna ametiasutuste ja nende poolt hallatavate asutuste I poolaastal 2014 kehtestatud tasuliste teenuste hinnad

Viimati muudetud: 18.03.2019