Busside asukoha- ja liikumistuvastuse süsteem

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

22.03.2011

Riigihanke nimetus

Busside asukoha- ja liikumistuvastuse süsteem

Riigihanke lühiiseloomustus

 

EPC Gen2 RFID, Ethernet-liidesed RFID lugejatele, EPC Gen 2 Tagid koos transpordi ja paigaldusega.

 

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 

Madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

22.03.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

24.03.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed.

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed.

Pakkumus esitada Tallinna Transpordiamet Vabaduse väljak 10, 10146,  Tallinn 8. korrus.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada.

Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn 8. korrus juhiabi Ulvi Kull kätte

Viimati muudetud: 22.03.2011