Eestkoste seadmise nõustamine

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel.

Siseruumis tuleb kanda maski. 

Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

Eestkoste seatakse lapse üle, kelle vanemad ei kaitse lapse seaduslikke õigusi ja huve. Eestkoste seadmist korraldab lapse rahvastikuregistri järgse elukoha linnaosa valitsus.

Linnaosa valitsus selgitab välja eestkostjaks sobiva isiku ja tema nõusoleku saada eestkostjaks. Linnaosa valitsus küsib ja arvestab eestkoste seadmisel lapse arvamust, kui see on lapse vanust, arengutaset ja tervislikku seisundit arvestades asjakohane, ning kuulab ära vanema, kasuvanema, eestkostja või hooldaja arvamuse. Kui avalduse kohtule lapse üle eestkoste seadmiseks on teinud huvitatud isik, kogub ja esitab linnaosa valitsus kohtu korraldusel eestkoste seadmiseks vajalikud andmed ja annab kohtule kohtu ettepanekul oma arvamuse.

 • Millest alustada

  Pöördu elukohajärgse sotsaiaalhoolekande lastekaitsetöötaja poole. Esitada tuleb lapse avaldusega dokumendid, mis tõestavad eestkoste seadmise vajalikkust ning dokumendid eestkostja tervisliku seisundi ja sissetulekute kohta.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita elukohajärgse sotsiaalhoolekande lastekaitsetöötajale.

  Tulemus

  Linnaosa valitsus esitab kohtule koos eestkostja ja lapse avaldusega dokumendid.

 • Osutajad   Osutamiskohad