04.09.2019

Elanike kaitse

Hea tallinlane! Kui oled terve ja tugev, siis palume Sul kanda hoolt ka nõrgemate eest. Hooli enda, oma lähedaste ja sõprade tervisest ning järgi 2+2 reeglit!

Piirangud leevenevad etapiti

Tallinna eriolukorrast väljumise kava kohaselt hakatakse 1. juunist taastama eakate huvitegevusi. Taasavatakse eakate päevakeskused ja sotsiaalkeskused, kuid osutatavate teenuste loetelu veel täpsustub. Külastada saab loomaaia siseruume ning avatakse avalikud rannad ja Aegna laevaliin. Kultuuriürituste ja lastelaagrite kohta tehakse otsused valitsuse määratud tingimuste põhjal.

11. maist alustati staadionide, mänguväljakute, välitreeningalade ja koerte jalutusväljakute avamisega. Enne avamist pesti mängu- ja treeningvahendid üle. Vaimse tervise keskus hakkas osutama rehabilitatsiooniteenuseid.

Teises etapis avati 18. maist keskraamatukogu filiaalid ja muuseumid, linnaarhiiv ja perekonnaseisuamet ning botaanikaia siseruumid. Loomaaia välialale pääseb 19. maist, siseruumid avatakse külastajatele 1. juunist.

Tallinna koolides on õppeaasta lõpuni distantsõpe, kuid 18. maist võis alustada kontakttundidega kuni viiestes rühmades. Noortekeskustes kehtivad õues samad ohutusnõuded nagu koolides, siseruumides on lubatud üksnes üks-ühele tegevused ning väljas tuleb tagada 2+2 nõude täitmine, desinfitseerimine ja töötajatele isikukaitsevahendid.

Matusetalitusi on 18. maist taas võimalik pidada Pärnamäe, Liiva, Siselinna, Rahumäe ja Metsakalmistu kabelis, ärasaatjate ring peab piirduma kümne inimesega.

Uudise rubriigid: