Elanikkonna kriisideks valmisolek

Elanikkonna kriisideks valmisolek

1.       Kogukonna ohutus

 1.1.    Tuleohutus

Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel: www.kodutuleohutuks.ee

Tallinna Linna tuleõnnetuste statistika :

Tulekahjude arv 2018 -  1277
Neist eluhoonete tulekahjude arv 148
Tulekahjudes hukkunute arv - 7

 1.2.    Veeohutus

Tallinna ametlikud ujumiskohad on Pirita rand, Pikakari rand, Stroomi rand, Kakumäe rand ja Harku järve rand.
Tallinna avalikke randu turvab G4S. Suplushooaeg (randades valve) kestab 01.06 – 31.08. 

Tallinna veeõnnetuste statistika: 

Veeõnnetuste arv – 7
Veeõnnetustes uppunute arv - 3 

Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel: www.veeohutus.ee

 1.3.    Liiklusohutus

  2.       Kriisiolukordadeks valmisolek 

2.1.    Piirkonna ohud

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ning ohtlike kemikaalide vedamine, hoidmine ja kättesaadavaks tegemine.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta saad rohkem informatsiooni Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted ja Maa-ameti kaardirakendusest https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=943&zlevel=0,552500,6505000   

2.1.1.Üleujutusohtlikud alad (viide maaameti üleujutusohtlike alade kaardirakendus) https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA21&user_id=at&bbox=291627.516778523,6375000,813372.483221476,6635000&LANG=1 

2.1.2. Jääpurikad ja libedad kõnniteed

2.1.2.1.             Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral - https://www.tallinn.ee/Ennetusmeetmed-ja-tegevused-jaapurikatest,-lumest – lisa fail

2.1.2.2.             Ohutusnõuded katuste lumest ja jääst puhastamisel (Jääpurikate eemaldamine ja libedate kõnniteede puhastamine) - https://www.tallinn.ee/Jaapurikate-eemaldamine-ja-libedate-konniteede-puhastamine  või lisa fail

 

2.2.    Elutähtsad teenused

2.2.1.1.             Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded - https://www.riigiteataja.ee/akt/431012019048

2.2.1.2.             Elutähtsate teenuste osutajad, nende ülesanded ja kontaktandmed – Lisa faild

2.2.2.Teised ET – soovituslik juhis (kriis.ee)

  
2.3.    Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmitumine

2.3.1.www.kriis.ee - Siit lehelt leiad praktilisi nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda.

2.3.2.Hakka vabatahtlikuks

Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga:

 2.3.3.OLE VALMIS

Lae oma mobiilsesse seadmesse alla Naiskodukaitse poolt väljatöötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!“. Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühennuseta.

https://www.naiskodukaitse.ee/OLE_VALMIS_3680

2.4.    Abi saamine kriisiolukorras

2.4.1.Olulised kontaktid

Üle-Eestiliselt kasutatavad ametkondade abi- ja infotelefonid leiad: www.kriis.ee/abi-ja-infonumbrid/ 

KOV olulised kontaktid Munitsipaalpolitse INFO - 14410

2.4.2.Päästekomandode kaart

https://www.rescue.ee/et/paeaestekomandode-kaart

2.4.3.KOV valmidus - Kriisikomisjon/kriisimeeskond (kirjelda, milline on teie reageeriv struktuur, mis ülesandeid täidetakse jne

2.4.4.Evakuatsiooni korraldus – Elanikkonna evakuatsiooni viib läbi Politsei – ja Piirivalve Amet. Tallinna linnas on kaardistatud elanikkonnale vastavad evakuatsioonikohad, kuhu vajadusel abivajavad elanikud paigaldatakse.

Viimati muudetud: 06.09.2019