Eluruumid linnalt

 

Tallinna linna munitsipaal- ja sotsiaalelamutes saavad soodsat elamispinda üürida toimetulekuraskustes inimesed, kuid ka õpetajad ja meditsiinitöötajad. Siit leiad infot Tallinna munitsipaalkorterite ja elamuehitusprogrammide kohta. 

 

 

 

 

 

Munitsipaaleluaseme taotlejale 

Tallinna munitsipaaleluasemete arv on piiratud ja taotlejaid on palju rohkem, kui jagatavaid eluasemeid. Eluase eraldatakse üürile vaid neile, kellel on selleks vajadus. Siin näed, millised on tingimused munitsipaaleluaseme ja sotsiaaleluaseme taotlemiseks ning kuidas käib taotlemise ja eluaseme saamise protsess. Noortele peredele ja linnale vajalikele töötajate eluaseme taotlemise tingimusi loe siit. 

Männiku tee 92 sotsiaalmaja.jpg
Munitsipaaleluase

Munitsipaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale ise elukohta tagama. Loe täpsemalt, millised tingimused on esitatud munitsipaaleluaseme taotlejale. 

Sotsiaaleluase

Sotsiaaleluase on mõeldud inimesele või perele, kes ei ole võimelised endale tagama elukohta ning vajavad abi igapäevaeluga toimetulekuks (sotsiaalteenuseid ja -toetuseid). 

 

 

Asustamata munitsipaaleluruumid sinu linnaosas

Munitsipaaleluruumide taotlemine käib läbi linnaosade elamumajanduskomisjonide. Esmalt tuleb end rahvastikuregistrijärgses linnaosas eluruumi taotlejana arvele võtta ning seejärel saad hakata taotlema vaba eluruumi. Linnaosad avaldavad info vabade eluruumide kohta oma kodulehtedel. 

Männiku 96_1.jpg

 

 

Noored pered ja linna arenguks vajalikud töötajad 

Tallinna linn toetab noorte perede ja linna arenguks vajalike töötajate majutamist selleks ehitatud linna munitsipaalelamutes. Tallinna teise elamuehitusprogrammiga ehitatud elamispinnad on mõeldud noortele peredele, linna hallatavate asutuste töötajatele, päästjatele ja politseinikele ning arstidele ja õdedele. Taotlemise info ja tingimused leiad teenuste veebilehtedelt. 

arstide ja õdede maja.jpg
Raadiku, Tallinna teine elamuehitusprogramm

Noortele peredele ja linna arenguks vajalikele töötajatele ehitatud munitsipaalelamud Raadiku tänaval.   

Õpetajate Kodu

Aadressile Uuslinna tänav 3a ehitatud Õpetajate Kodus saavad soodsat üüripinda taotleda Tallinna linnas töötavad õpetajad   

Arstide ja Õdede maja 

Akadeemia tee 48 asuv kinnistu, kus saavad soodsat üüripinda taotleda meditsiinitöötajad. 

 

 

 

Munitsipaalmajade aadressid

Tallinna munitsipaalmajad ja üksikkorterid asuvad igas linnaosas. Kokku on linnal 24 munitsipaalmaja ja 19 elamut, mis on kasutusele võetud erasektorist. Samuti leiad siit sotsiaalmajad ja nende kontaktid. 

Luise tänava maja sotsiaalkorteritega.jpg
Tallinna munitsipaalelamud

Siin näed, kus asuvad Tallinna munitsipaalelamud.

 
Tallinna sotsiaalelamud

Siin näed Tallinna sotsiaalmajade aadresse ning kontaktnumbreid. 

 

 

 

Viimati muudetud: 26.05.2022