Erika 11 üldehitustööde teostamine

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi hankija (registrikood 75023757) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Erika 11 üldehitustööde teostamine

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

27.10.2011

Riigihanke nimetus

Erika 11 üldehitustööde teostamine

Riigihanke lühiiseloomustus

Antud riigihanke eesmärgiks on Erika 11 üldehitustööde teostamine vastavalt hanke kutses välja toodud mahule.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

27.10.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

03.11.2011

Riigihanke tähtaeg

08.11.2011 kell 12:00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus (e-maili teel), pakkuja ning esindaja kontaktandmetega

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist
Oliver Eglit, oliver.eglit@tallinnlv.ee, 640 4632, 55952529

Viimati muudetud: 27.10.2011