Erika 11 veevarustuse renoveerimine

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi hankija (registrikood 75023757) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Erika 11 üldehitustööde teostamine

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

28.10.2011

Riigihanke nimetus

Erika 11 veevarustuse renoveerimine

Riigihanke lühiiseloomustus

Antud riigihanke eesmärgiks on Erika 11 veevarustuse renoveerimine vastavalt hanke kutses välja toodud mahule.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

28.10.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

04.11.2011

Riigihanke tähtaeg

09.11.2011 kell 12:00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus (e-maili teel), pakkuja ning esindaja kontaktandmetega

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist

Oliver Eglit, oliver.eglit@tallinnlv.ee, 640 4632, 55952529

Viimati muudetud: 28.10.2011