Erika tänava munitsipaalelamute mehitatud valve teenuse ostmine

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

29.11.2011

Riigihanke nimetus

Erika tn 9, Erika tn 11, Erika tn 13, Erika tn 13a munitsipaalelamute mehitatud valve teenuse ostmine

Riigihanke lühiiseloomustus

Antud riigihanke eesmärgiks on Erika tn 9, Erika tn 11, Erika tn 13, Erika tn 13a munitsipaalelamute mehitatud valve teenuse osutamine vastavalt hanke kutses välja toodud tingimustele.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

29.11.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

05.12.2011

Riigihanke tähtaeg

13.12.2011 kell 12:00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus (e-maili teel), pakkuja ning esindaja kontaktandmetega

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist Oliver Eglit, oliver.eglit@tallinnlv.ee, 640 4632, 55952529

Viimati muudetud: 29.11.2011