Erika tn 11 renoveerimisprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis ning ehitusloa hankimine

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi hankija (registrikood 75023757)) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on Erika tn 11 renoveerimisprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis ning ehitusloa hankimine.

 

 Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

 Riigihanke kuulutus

 Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

 28.06.2011

 Riigihanke nimetus

 Erika tn 11 renoveerimisprojekti koostamine põhiprojekti      staadiumis ning ehitusloa hankimine

 Riigihanke lühiiseloomustus

 Erika tn 11 renoveerimisprojekti koostamine põhiprojekti    staadiumis ning ehitusloa hankimine

 Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

 Madalaim hind

 Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

 28.06.2011

 Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

 08.07.2011

 Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 Kirjalik taotlus pakkuja ning esindaja kontaktandmetega

 Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

 Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist Oliver Eglit, oliver.eglit@tallinnlv.ee, 640 4632

Viimati muudetud: 28.06.2011