Erika tn 9, 11, 13, 13a hoonestatud kinnistute haldus- ja korrashoiuteenuse ostmine

Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada

Riigihanke kuulutus

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

17.11.2011

Riigihanke nimetus

Erika tn 9, 11, 13, 13a hoonestatud kinnistute haldus- ja korrashoiuteenuse ostmine

Riigihanke lühiiseloomustus

Antud riigihanke eesmärgiks on Erika tn 9, 11, 13, 13a hoonestatud kinnistute haldus- ja korrashoiuteenuse ostmine

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

17.11.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

28.11.2011 kell 12:00

Riigihanke tähtaeg

07.12.2011 kell 12:00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Kirjalik taotlus (e-maili teel), pakkuja ning esindaja kontaktandmetega

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialist Oliver Eglit, oliver.eglit@tallinnlv.ee, 640 4632, 55952529

Viimati muudetud: 17.11.2011