Õppeaasta alguse toetus (ranitsatoetus)

Hinne: 4 / 5

Õppeaasta alguse toetust on kuni 19-aastaseks saamiseni õigus saada lapsel: 

 • kes alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse omandamist või kutseõppe tasemeõpet ja  
 • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist

E-taotluse koolitoetuse saamiseks saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 13. septembrist kuni 30. novembrini.

 

Toetuse suurus on: 

 • esimesse klassi mineva lapse puhul 320 eurot (makstakse 30 päeva jooksul taotluse esitamisest)
 • alates teisest klassist 50 eurot

Teavet esitatud taotluste kohta saate näha veebilehel https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

 

 • Sisene Tallinna e-teenindusse https://taotlen.tallinn.ee/koolitoetus ja esita taotlus. E-teenuse kaudu taotluse esitamise eeldus on see, et rahvastikuregistri andmed vastavad toetuse saamise tingimustele ehk taotluse võib esitada vanem, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on lapsega sama. Esmakordse taotluse võib esitada toetuse maksmise õiguse tekkimise aastal alates lapse kooli õpilaste nimekirja kinnitamisest kuni 30. novembrini.

  Isikutuvastus

  Isiku tuvastamine toimub ID-kaardi või mobiil ID-ga.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Toetus makstakse ühekordse maksena.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad