Ranitsatoetus (varasemalt esmakordselt kooli mineva lapse toetus)

Seoses koroona viiruse levikuga palume võimalusel eelistada asutusse kohale tulemise asemel e-teenuseid ning suhtlemist e-posti ja telefoni teel. Siseruumis tuleb kanda maski. Nii siseruumis kui ka väljas kehtib 2+2 reegel.

E-taotlusi saab esitada Tallinna Iseteeninduskeskkonnas alates 12. septembrist kuni 30. novembrini.

Ranitsatoetust on õigus saada lapsel, kui:

 • lapse elukoht on Tallinna linn ja
 • laps alustab esimest korda põhihariduse omandamist ja
 • laps on kantud Tallinnas tegutseva kooli õpilaset nimekirja ja
 • lapse ühe vanema elukoht on Tallinna linn katkematult vähemalt lapse põhihariduse omandamise alustamise kalendriaasta 1. jaanuarist ja
 • lapsega ühel aadressil elav vanem on esitatud taotluse

Informatsiooni esitatud taotluste kohta saate näha https://taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused (minu andmed - taotletud toetused)

 

Taotlemine- toetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada ajavahemikus 12. september kuni 30. november.

Määramine- toetus määratakse, kui kõik toetuse saamise tingimused on täidetud.

Maksmine- toetus (320 eurot) makstakse välja üks kord kahes osas:
• 50% toetusest (160 eurot) 30 päeva jooksul taotluse esitamisest
• 50% toetusest (160 eurot) järgmise aasta juunis, tingimusel, et kõik toetuse saamise nõuded on jätkuvalt täidetud.

 

 

 • Sisene Tallinna e-teenindusse https://taotlen.tallinn.ee/koolitoetus ja esita taotlus. Avalduse esitamiseks e-teenuse kaudu on eelduseks see, et rahvastikuregistri andmed vastavad toetuse saamise tingimustele.

  Isikutuvastus

  Isiku tuvastamine toimub ID-kaardi või mobiil ID-ga.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Jälgige portaalis teenuse täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Avaldus on edastatud ja registreeritud.

  Tulemus

  Toetus makstakse kahes osas.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Täida avaldus, mille leiad jaotisest VORMID

  Kuhu avaldus esitada

  Esita avaldus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad