Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe

RIIGIHANKE KUULUTUS

Haabersti Linnaosa Valitsus (registrikood 75014344) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on
Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe „Haabersti Postipoiss“ trükkimine.

 

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

9. detsember 2011

Riigihanke nimetus

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe

„Haabersti Postipoiss“ trükkimine.

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse ajalehe

„Haabersti Postipoiss“ trükkimine 2012.a. Ajaleht ilmub üks kord kuus reeglina kuu neljandal reedel. Juulis ja augustis leht ei ilmu. Ajaleht on 8-leheküljeline, tiraaž 19500 eks.

Väljaande värvilisus: neljavärviline

Väljaandele kasutatav paber: ajalehe paber

 45 g/m2.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

12. detsember 2011.

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

16. detsember 2011.

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

 

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed, info, kuhu hankija peab riigihanke kutse saatma (e-post, aadress, faks).

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse avalike suhete nõunik Toomas Raag. Tel 6404853, e-post toomas.raag@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 09.12.2011