Nõmme Linnaosa Valitsuse 2015. aasta hankeplaan

Riigihanke eseme
nimetus

Hankemenetluse
liik

Hankelepingu
liik
Kas tegemist on elektroonilise riigihankega
(jah/ei)
Riigihanke korraldamise
eeldatav aeg
Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav üksus (ametiisik, osakond, teenistus) Riigihankeseis hankeplaani kinnitamise ajal 
Prahikoristus Nõmme haljasaladelt ja parkidest Lihthange Teenus Jah II kvartal 20 000-40 000 EUR Kolm aastat alates 01.05. Linnamajanduse osakond Koostamisel
Nõmme haljasalade ja parkide hooldustööd Lihthange Teenus Jah II kvartal 20 000-40 000 EUR Kolm aastat alates 01.05. Linnamajanduse osakond Koostamisel
Lehekottide vedu Lihthange Teenus Jah II kvartal 25 000 EUR  28.04.2015-31.05.2015. Linnamajanduse osakond Koostamisel
Ajalehe Nõmme Sõnumid trükkimine 2016. aastal Lihthange Teenus Jah IV kvartal 13 000 EUR 1.01.2016-31.12.2016 Avalike suhete nõunik Koostamisel
Viimati muudetud: 16.03.2015