14.04.2019

Heakorrakuu algab pühapäeval perepäevaga Lennusadamas

Tänavu algab traditsiooniline, 28. Tallinna Heakorrakuu teistmoodi. Avaürituseks saab perepühapäev, mis toimub pühapäeval, 14. aprillil kella 12-16 Tallinnas Eesti Meremuuseumi Lennusadamas. Perepühapäeva keskne teema on mereprügi ja selle oht mere keskkonnale ja inimestele. Üritus toimub koostöös Tallinna Keskkonnaametiga.

Heakorrakuust on ammu saanud ülelinnaline keskkonnakampaania, kus linna territooriumi koristamise kõrval pööratakse suur tähelepanu elanikkonna keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Mereäärse linnana vastutab Tallinn rannaalade puhtuse eest. Uuringud näitavad, et 80% mereprügist pärineb maismaalt. Seoses sellega on heakorrakuu kampaania fookuses tegevused, mis aitavad vähendada merealade prügistamist ja suurendavad inimeste teadlikkust mereprügi ohust keskkonnale.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova arvamusel on oht keskkonnale alati lõppkokkuvõttes oht inimestele. „Plastik, mis jõuab merre, laguneb mikroplastikuks ja imab endasse mürkaineid. Kalad neelavad mürgise mikroplastiku alla. Mürgine kala jõuab lõpuks inimeste toidulauale“, kommenteeris abilinnapea Züleyxa Izmailova. „Puhas keskkond tähendab puhast toitu, seega vähem mereprügi tähendab tervist“, lisas ta.

Lennusadamas toimuva perepühapäeva  kavas on erinevad tegevused, mis annavad teavet, kuidas säästa merekeskkonda. Külla tuleb PRÜGIHUNT, kes õpetab, mis on mereprügi ja kuidas selle sattumist merre ennetada. Suures õppeklassis saab vaadata näitust mererannast leitud prügist „Kunst prügist“, mis koosneb rannatalgutel Tallinnas, Helsingis ja Turus leitud prügi piltidest. Samuti võib uudistada põnevat meresaaste installatsiooni.

Kell 13.00 kuulutab abilinnapea Züleyxa Izmailova 28. heakorrakuu avatuks. Koos Meremuuseumi giididega saab meisterdada, kasutades materjaliks mererannast leitud looduslikke vahendeid. Külastajatel on võimalus  osaleda Lennusadama eesti- ja venekeelsel ekskursioonil. Rohkem infot perepühapäeva kohta leiab Eesti Meremuuseumi veebilt http://meremuuseum.ee/lennusadam/event/perepuehapaeev-lennusadamas-8/

Täpsemat teavet heakorrakuu tegevuste kohta leiab veebiaadressilt www.tallinn.ee/heakorrakuu (eesti keeles) ja www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu (vene keeles).

Uudise rubriigid: