"Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Tallinnas"

Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet koostöös AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Medicum Perearstikeskuse ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega rakendavad inimesekeskset koordinatsioonimudelit, et pakkuda linlastele nende vajadustest lähtuvalt abi võimalikult vara, vähendada lähedaste hoolduskoormust ja pikendada võimalikult kauaks abivajaja toimetulekut kodus.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on koostöömudeli eesmärgiks jõuda olukorrani, kus järjepidevalt on kaetud inimese teekond abini ja sealjuures tagatud kvaliteetne teenus. „Selle eelduseks on erinevate osapoolte väga hea ja sujuv koostöö. Projekti raames soovime saada ülevaadet ja kaardistada inimese abivajaduse ehk mis teenused on talle juba tagatud ja millest on veel puudu, mis võiks abivajajale kasulik olla,“ märkis Beškina. „Me soovime tagada vajaliku abi kõige paremal viisil ning sellistel põhimõtetest ja väärtustest soovime tulevikus lähtuda kõigi linna osutavate sotsiaalteenuste puhul,“ märkis Beškina.  

Paremaks ja sujuvamaks kliendi abistamiseks lepitakse kokku tegevusplaan ning jagatakse osapoolte vahel ülesanded ja vastutus. Kindel tegevusplaan aitab vältida dubleerivaid tegevusi ja säästa aega. Protsessi üheks oluliseks võtmerolliks on võrgustikutöö. Ühelt poolt on see suunatud keeruliste üksikjuhtumite efektiivsemale lahendamisele, teisalt aga süsteemsele ja eesmärgipärasele koostööle eri osapoolte vahel. Võrgustikutöö võimaldab piirkondlikke partnereid kokku viies kujundada ühist infovälja ja anda selge arusaam üksteise rollidest, väljakutsetest ja võimalustest ning ühiselt leida lahendused, kuidas abivajajaid parimal viisil toetada.

Niisamuti toetatakse ja nõustatakse kliendi lähedasi. Kogu protsess dokumenteeritakse ja selgitatakse välja kitsaskohad. Kaardistatakse ka piirkondlikud ja riiklikud võimalused ja ressursid ning projekti lõpuks luuakse inimesekeskse abistamise mudel. Kompleksse abivajadusega inimestele abi andmine muutub koordinatsioonimudeliga sujuvamaks ja tõhusamaks.

Projekti sihtrühmaks on Lasnamäe linnaosas elavad krooniliste haiguste ja tõsiste terviseprobleemidega ja toimetulekuraskustega kliendid, sh eakad ja/või puuetega inimesed, kelle perearst töötab Lasnamäe Medicumis. Projekti jooksul toetab abivajaja teekonda Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolduskoordinaator Meelika Limberg, kes aitab kliendi vajaduste hindamist korraldada sotsiaal- ja tervishoiu teenuste osas.

Koordinatsioonimudeli rakendamise perioodiks on 01.10.2020 – 31.12.2021 ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Viimati muudetud: 07.10.2020