Ideekonkurss "Tallinna kui turismisihtkohta reklaamikampaania"

Käesolevaga teatab Tallinna Ettevõtlusamet, et lihtmenetlusega ideekonkursi „„Tallinna kui turismisihtkoha reklaamikampaania" auhinnad otsustati jagada järgnevalt:

I auhind 20 000 krooni - jätta välja andmata;

II auhind 7 000 krooni - anda ideekavandile märgusõnaga „Vaatenurk";

III auhind 3 000 krooni - anda ideekavandile märgusõnaga „Õiged põhjused".

Ideekonkursi avamise protokoll (pdf)

Auhinnatud ideekavandite märgusõnadele vastavate ümbrikute avamine ja autorite avalikustamine toimub avalikul koosolekul 21. septembril 2009 kell 10.00 Tallinna Ettevõtlusametis, aadressil Vabaduse Väljak 7, Tallinn (V korruse nõupidamiste ruum).

Tallinna Ettevõtlusameti juhataja 22. septembri 2009 käskkirjaga nr 1-3/58 kuulutati välja lihtmenetlusega ideekonkursi „Tallinna kui turismisihtkoha reklaamikampaania" tulemused. Käskkirja kohaselt otsustati:

  • 1. jätta välja andmata ideekonkursi I auhind, kuna puuduvad vastavatasemelised ideekavandid;
  • 2. tunnistada II auhinna vääriliseks ideekavand märgusõnaga „Vaatenurk" ja maksta ideekavandi esitajale Tank Grupi AS-le välja auhind summas 7000 (seitse tuhat) krooni;
  • 3. tunnistada III auhinna vääriliseks ideekavand märgusõnaga „Õiged põhjused" ning maksta ideekavandi esitajale Rakett OÜ-le välja auhind summas 3 000 (kolm tuhat) krooni;
  • 4. võtta edasisel Tallinna kui turismisihtkoha reklaamikampaania kujundamisel aluseks Tank Grupi AS esitatud ideekavand märgusõnaga „Vaatenurk".

Žürii lõpp-protokoll

 

Viimati muudetud: 30.12.2009