Info taksoteenuse kasutajale

TEA OMA ÕIGUSI JA KOHUSTUSI

  • Enne taksosse sisenemist tutvuge taksoteenuste hinnakirjaga takso parempoolse tagaukse aknal. Hinnakiri asub ka takso armatuurlaual.
  • Taksoveo teenuse hinnad kehtestab vedaja. 
  • Alates 01.11.2015 jõustub Tallinna taksoveonõuete määrus nr 20, mille kohaselt kehtestatakse Tallinnas taksoveoteenuste hindade kõrgemaid lubatavad määrad.  
  • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi (taksojuhil on keelatud nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu). Eesti Vabariigis toimub arveldus eurodes.
  • Taksojuht on kohustatud andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi (kindlasti küsige sõidu lõppedes taksojuhilt taksomeetri printeri väljatrükki).Tasumine takso kasutamise eest

  • Taksoveol tasub sõitja hinnakirja alusel kujuneva taksomeetri näidu järgi.
  • Sõitja ei ole kohustatud arvet tasuma kui printeri tšekki ei väljastata või kui taksomeeter ja printer puuduvad. Taksojuhil on keelatud teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.
  • Sõitjal on kohustatud tasuma arve taksomeetri näidu järgi kui taksojuht väljastab talle printerikviitungi.
  • Sõidul väljapoole teeninduspiirkonda võib kokku leppida mõistliku suurusega ettemaksu tasumises. Ettemaksu suuruse kindlaksmääramisel arvestatakse sõidu pikkust. Ettemaksu kohta peab sõidukijuht andma sõitjale kviitungi (ÜTS § 65 lg 5).

 

 


Takso riba 2

Viimati muudetud: 19.06.2017