Infotabloode hooldustööd

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev

28.02.2011

Riigihanke nimetus

Infotabloode hooldustööd

Riigihanke lühiiseloomustus

 

Bussiterminali infotablood Tallinnas, Viru keskuse maa-aluses terminalis, sissesõidu teel, peatustes, ootepaviljonis, A. Laikmaa tänava peatuses, Toidumaailma fuajees ning Hobujaama tänava parklas.

Süsteemi  ülesandeks on tagada infotabloode katkematu funktsioneerimine ja kuvada õigel ajahetkel seisuplatsi  infotabloodel vajalikku infot

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Madalaim hind

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev

28.02.2011

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev

02.03.2011

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed

Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed.

Pakkumus esitada Tallinna Transpordiamet Vabaduse väljak 10, 10146,  Tallinn 8. korrus

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada

Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn 8. korrus juhiabi Ulvi Kull kätte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 28.02.2011