Taksoveoteenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Taksoveoteenust on õigus saada vähemalt kolmeaastasel raske või sügava puudega tallinlasel, kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon või kes kasutab liikumisfunktsiooni kõrvalekalde tõttu väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

 

Taksoveoteenus on teenus, mille puhul liikumise abivahendi vedamiseks kohandatud sõiduki või tavasõiduki tellib ning sõidu lähte- ja sihtkoha ja aja valib teenuse kasutaja. Taksoveoteenust osutatakse linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Alaealine kasutab taksoveoteenust koos saatjaga. Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad ajavahemikus 1. jaanuarist 30. juunini 2019. Taksoveoteenuse linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kasutaja kohta kalendrikuus on:
1) liikumise abivahendi veoks kohandatud sõiduki kasutamisel 168 eurot
2) tavasõiduki kasutamisel 29 eurot 50 senti.

Taksoveoteenuse omaosalustasu on:
1) liikumise abivahendi veoks kohandatud sõiduki kasutamisel sõidu alustamise eest 1 euro ja iga läbitud kilomeetri eest 10 senti
2) tavasõiduki kasutamisel üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest.

 • Esita taotlus läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login. Sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome.

  Isikutuvastus

  Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardi või mobiil-IDga.

  Tulemus

  Väljastatakse taksoteenuse magnetkaart.
  Vormistatakse transporditeenuse tellimus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Taotluse saab esitada läbi Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login (sisse logimisel on vaja kasutada brauserit Google Chrome), linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas vastuvõtul või e-posti teel digitaalallkirjastatult.

  Kirjalikus taotluses märgitakse teenusevajaduse põhjendus (asjaolud, miks Teil ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit; miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega) andmed liikumise abivahendite ja liikumisel kõrvalise abi kasutamise kohta jm. Taotluse lahendamisel hindab sotsiaalhoolekande osakond Teie abivajadust ja selgitab välja teenuse vajalikkuse. Otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide või -andmete esitamist või nende esitamise tähtaja möödumist. Otsus tehakse taotlejale teatavaks taotluses märgitud viisil viie tööpäeva jooksul selle tegemisest.

  Kirjaliku taotluse vormi leiate jaotusest "Vormid" või linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast.

  AS Tulika Takso teenust rahastatakse linnaeelarve vahenditest ühele isikule summas 29 eurot 50 senti kalendrikuus, teenuse kasutaja maksab igakordsest arvest ¼. Tellimine telefonil 612 0030.

  Termaki Autopargi AS teenust rahastatakse linnaeelarve vahenditest ühele isikule 168 eurot kalendrikuus, teenuse kasutaja maksab teenuse igakordsel kasutamisel 1 euro sõidualustustasu ja 10 senti iga läbitud kilomeetri eest. Ratastoolikasutajatel on takso tellimiseks vajalik ettetellimine (12 tundi) telefonil 5356 7058 (kella 09:00–20:00), e-post: takso@termak.ee. Võimalusel täidetakse tellimused lühema aja jooksul. Teenindab tõstukiga buss.

  Tulemus

  Väljastatakse taksoteenuse magnetkaart.
  Vormistatakse transporditeenuse tellimus.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Taksoteenuse ümberkorraldamisega seotud küsimustele vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Tiia Tiik telefonil 645 7465 ja e-posti aadressil tiia.tiik@tallinnlv.ee, vastuvõtul Paldiski mnt 48a Tallinnas esmaspäeviti kell 15.00-17.00 ja neljapäeviti kell 10.00-12.00.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet poole.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

Teenuse standard