Käsundus- ja töövõtulepingute üldtingimused

Tallinna linna sõlmitavad käsundus- ja töövõtulepingud koosnevad üld- ja eritingimustest. Üldtingimustes lepingupartneriga eraldi läbi ei räägita ja neid ei allkirjastata, vaid neile on esitatud viide lepingu eritingimustes. Eritingimused räägitakse läbi ja allkirjastatakse. Üldtingimustest erinevad kokkulepped esitatakse eritingimustes.

Üldtingimused  saab alla laadida siit:

Viimati muudetud: 30.08.2021