Komisjoni koosseis

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis

(kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2017 korraldusega nr 2020-k)

Esimees:

Tõnis Mölder

Tallinna Linnavalitsuse liige,   abilinnapea

Aseesimees:

Uku Torjus

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti   sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja          

Liikmed:

Elmar-Johannes Truu

Tallinna Linnavolikogu liige

 

Tarmo Kurves

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti   sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori   juhtivspetsialist

 

Ene Tomberg

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti   sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna tervisesektori juhtivspetsialist

 

Marina Runno

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti   sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste   sektori peaspetsialist

 

Andrus Toompuu

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande-   ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist

 

Irina Kallasmaa

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja   haldusosakonna eelarvesektori analüütik

 Sekretär:

Astrid Kase

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti   sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste   sektori peaspetsialist

Komisjoni sekretäri ülesandeid täidab sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna teenuste ja toetuste sektori peaspetsialist Astrid Kase (Astrid.Kase@tallinnlv.ee, telefon 645 7810), tema äraolekul komisjoni esimehe nimetatud ametnik.

Viimati muudetud: 09.02.2018